Porodnice

  Vítejte v porodnici Mulačovy nemocnice 

  Kontakty:

  Gynekologicko – porodnické oddělení

  Primář: MUDr. Zdeněk Knaizl 
  e-mail: zknaizl@mulacovanemocnice.cz

  Vedoucí lékař porodního sálu: MUDr. Michal Kapoun
  tel.: 377 677 182
  e-mail: mkapoun@mulacovanemocnice.cz

  Staniční sestra gynekologicko-porodnického oddělení Jana Šimlová
  tel.: 377 677 183 staniční sestra lůžk. odd.
  e-mail: jsimlova@mulacovanemocnice.cz

  Staniční sestra porodního sálu Mgr. Kateřina Vošahliková
  tel.: 377 677 182
  e-mail: kvosahlikova@mulacovanemocnice.cz


  tel.: 377 677 189 sekretariát gynekologicko-porodnického odd.
  tel.: 377 677 185 všeobecná gynekologická ambulance 

  Více info o Gynekologicko-porodnickém oddělení

  Novorozenecké oddělení

  Primář: MUDr. Hana Tobrmanová
  tel.: 377 677 191
  e-mail: htobrmanova@mulacovanemocnice.cz  

  Zástupce primáře: MUDr. Eva Dortová
  tel.: 377 677 191
  e-mail: edortova@mulacovanemocnice.cz 

  Staniční sestra: Bc. Lubica Jakešová
  tel.: 377 677 190
  e-mail: ljakesova@mulacovanemocnice.cz  

  Více info o Novorozeneckém oddělení


  Práva a povinnosti pacientů - ke stažení ZDE.


  Doporučení

  Milé budoucí  maminky!
  Při přípravách na narození Vašeho miminka, prosím, nezapomeňte si vybrat praktického lékaře pro děti a dorost  (PLDD) a domluvit se s ním na budoucí registraci dítěte do jeho péče. Ordinace PLDD jsou v současné době hodně plné, proto je třeba se porozhlédnout, nejlépe v blízkosti Vašeho bydliště, již několik měsíců před porodem.
  Při přijetí na porodní sál se budete na registrujícího lékaře tázána.
                                                                                                                 MUDr. Hana Tobrmanová
                                                                                                                 primářka novorozeneckého oddělení

   


  Vážené a milé maminky,

  cílem a filozofií naší porodnice je Vám i vašim miminkům poskytovat profesionální, vysoce odbornou a zároveň empatickou lékařskou a ošetřovatelskou péči v průběhu těhotenství, porodu a poporodním období. Náš tým lékařů, porodních asistentek, dětských sester a dalších zdravotnických pracovníků je zkušený a dokáže při porodu vytvořit intimní, téměř domácí atmosféru podle potřeb a přání Vás, nastávajících rodičů. 

  V naší porodnici jsou dodržovány a uplatňovány doporučené postupy v péči o rodičku a novorozence stanovené Českou gynekologicko- porodnickou společností a Českou neonatologickou společností. Využíváme prokazatelně přínosná a vědecky ověřená doporučení vydaná Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a Mezinárodní organizací za porodní péči pro matku a dítě (IMBCI).

  Těší se na vás náš tým porodních asistentek: Dana Hodinářová, Irena Pešlová, Michaela Froydová, Eva Vališová, Vendula Horová, Martina Škrdlantová, Bára Podušková a Tereza Holmanová.

   

  Motto: "Porod je otevření. Otevírá ženino tělo, ale také srdce a mysl." 


   Co mohou budoucí maminky očekávat před porodem:

          Poskytujeme rodící ženě a novorozenci přátelské domácí prostředí, emocionální podporu a vstřícné jednání našeho zdravotnického personálu po celou dobu pobytu v porodnici

          Přijímáme k porodu všechny klientky bez nutnosti předchozí registrace

          Samozřejmostí je možnost prohlídky porodního sálu a dalších prostor porodnice, včetně novorozeneckého oddělení a oddělení šestinedělí dle přání klientky, nejlépe po telefonické domluvě či domluvě na předporodních kurzech

          Možnost využití: Maxilekce/krátkého předporodního kurzu (bližší informace ZDE)
                                 C
  vičení pro těhotné (leták ke stažení ZDE)
                                
  Pravidelná setkaní těhotných s vedením porodnice - aktuální termíny ZDE!

         Pomůžeme dle přání budoucí maminky se sestavením porodního plánu (ke stažení zde spolu s formulářem Co s sebou do porodnice)


    Co mohou budoucí maminky očekávat při porodu:

          Respektujeme přítomnost blízké osoby u porodu

          Porodní asistentka poskytuje péči dle potřeby ženy (s vysvětlením, co se při porodu děje detailně, co se v těle odehrává a proč). Informovanost a klidný hovor přispívají k tlumení porodních bolestí. 

          Podporujeme přirozený porod, jehož středem je rodící žena, vedený porodní asistentkou  s lékařem, při zachování intimní atmosféry (ticho, šero, klid, využití solné lampy)

          Respektujeme přání rodičky v předporodní přípravě a v průběhu porodu se vyhýbáme rutinním postupům (aplikace klystýru, holení hráze apod.) dle přání rodičky. 

          Respektujeme porodní plán (ke stažení zde) a přání klientky, je-li to možné s ohledem na zdravotní stav matky a dítěte

          O všech lékařských zákrocích nebo nutném podání léků je rodící žena vždy předem jasně a srozumitelně informována

          Umožňujeme využití všech nefarmakologických metod a porodních pomůcek k tlumení porodní bolesti, které jsou na porodním sále k dispozici, nebo které si rodící žena přinese s sebou (aromaterapie, homeopatie, Bachovy esence, muzikoterapie apod.)

          Aromaterapii, která urychluje porod, tlumí bolesti a vyrovnává psychiku, poskytujeme zcela zdarma

          Tlumení porodních bolestí umožňujeme různými metodami porodnické analgezie, včetně inhalace Entonoxu

          Samozřejmostí je pro rodičku volný pohyb a využití různých poloh v první a druhé době porodní, volbu porodní polohy na porodním lůžku ponecháváme na rozhodnutí rodičky 

          Preferujeme tzv. neřízené tlačení ve druhé době porodní (rodička tlačí na základě vlastních potřeb a pocitů)

          Neprovádíme rutinní, preventivní nástřih hráze (pouze v případě rizika natržení hráze)

          Umožňujeme rodičkám u fyziologického porodu pít tekutiny a doplnit energii

          RODINNÉ POKOJE

  Nově jsme pro Vás od května 2023 uvedli do provozu i dva rodinné pokoje, které Vám umožní sdílet první okamžiky s miminkem i s Vaším doprovodem o něco ještě více pohodlněji a déle. Tato nabídka platí pro 1 dospělou osobu jako doprovod za cenu viz. aktuální ceník oddělení. V rámci pobytu je zajištěno celodenní stravování. Rodinný pokoj Vám zajistí více soukromí a využít ho můžete nejen po porodu, ale již i ve fázi vyvolání porodu. Součástí vybavení je příjemné moerní zařízení včetně pohovky, TV, wifi a soukromé koupelny.

          ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA STRAVY PRO MAMINKY NA ODDĚLENÍ ŠESTINEDĚLÍ

            Milé maminky, od července 2023 jsme pro Vás rozšířili služby na oddělení
            šestinedělí, a to ve formě bufetového stravování tj. pestřejší nabídky
            nad rámec běžného jídelníčku. Nově tak máte volně k dispozici kojící
            a ostatní čaje, džusy, kávovinové nápoje, Gravimilky Sunar od společnosti
            Hero, obilné kaše, müsli, piškotky, ovoce, ovocné pyré, pečivo, šunku, sýr,
            jogurty, tvarohy a ostatní mléčné výrobky dle denní nabídky prostřednictvím
            kuchyňského koutku, který je pro vás v provozu 24 hod. denně.
            Koutek není určen pro doprovody rodiček a návštěvy.
            Věříme, že této nadstandardní služby s chutí využijete. 

            Video náhled ZDE

   

   

           VIDEA ZE ZREKONSTRUOVANÝCH  PORODNÍCH SÁLŮ 1, 2,  

       Videoprohlídka porodních sálů

       Videoprohlídka rodinných pokojů

   

   

   


  Co mohou budoucí maminky očekávat po porodu

  Motto: "Novorozenec patří do náruče maminky."

          Podporujeme vazbu matky a dítěte formou bondingu. Bezprostředně po porodu je novorozenec přiložen na břicho a hruď matky. V případě císařského řezu může matku zastoupit její partner.

          Pupečník je přerušován až  po dotepání, tento úkon může provést  otec dítěte nebo jiný doprovod u porodu.

          Při každém porodu je přítomen lékař( pediatr nebo neonatolog), který vyšetří po narození novorozence, a je v případě potřeby připraven poskytnou odbornou péči, pokud to stav dítěte vyžaduje.

          První přiložení k prsu probíhá již na porodním sále krátce po porodu.

          Při normálním průběhu adaptace dítěte jsou matka a novorozenec ošetřováni v systému rooming in, tj. spolu na pokoji. Lékaři pravidelně provádějí vizity.

          Kojení je pro nás prioritou. 

          Během celého pobytu na oddělení jsou dětské sestry připraveny pomoci a poradit při kojení. Pro správný nástup laktace je důležitá pohoda každé maminky, aby důvěřovala nám i sama sobě.

          Ke každé mamince přistupujeme individuálně a velice citlivě, jinou péči potřebuje žena po fyziologickém porodu a jinou po porodu císařským řezem 

          Nově zařazena fyzioterapie - péče nejen pro maminky po porodu - více info o fyzioterapii ZDE. Leták fyzioterapie před a po porodu ke stažení ZDE.

          Zacvičujeme maminky ve všech ošetřovatelských úkonech – koupání, přebalování, polohování, vážení atd. První koupel novorozence probíhá vždy za účasti dětské sestry.

          V průběhu hospitalizace se sleduje průběh novorozenecké žloutenky. Standardně provádíme neinvazivní měření hladiny bilirubinu, v případě potřeby je zahajována léčba světlem. Zvláštní pozornost věnujeme novorozencům matek s pozitivní kultivací na Streptokoka skupiny B, novorozencům s nízkou nebo vysokou porodní hmotností a hraniční zralostí.

          Provádíme všechna ze zákona povinná screeningová vyšetření -  vyšetření zákalu rohovky, poruchy sluchu, vyšetření kyčlí,  vyšetření snížené funkce štítné žlázy, vrozené hyperplazie nadledvin a některých metabolických vad.

          Snesení zaschlého pupečního pahýlu provádíme se souhlasem matky před propuštěním domů.

          Standardně propouštíme domů po uplynutí 72 hodin od porodu, a to při uspokojivé hladině bilirubinu, vzestupné hmotnostní křivce dítěte a dostatečné laktaci.

          Při uvedení alergie v rodinné anamnéze je možné vyšetřit pupečníkovou krev na přítomnost alergických protilátek imunoglobulin E (IgE) a při jejich pozitivitě předáváme danou informaci již během pobytu novorozence matce, může být pak zahájeno podávání kapkové vakcíny.


   

  Napadne-li Vás jakýkoliv dotaz, neváhejte a kontaktujte nás.

  Více informací najdete na stránkách našeho Gynekologicko-porodnického oddělení ZDE
  nebo na našem Fce a Instagramovém profilu.

  Souhlasím se vším