NIP

Oddělení Následné intenzivní péče (NIP)

Vedoucí lékař: MUDr. Magdalena Rogozov
e-mail: mrogozov@mulacovanemocnice.cz

Staniční sestra: Romana Ungrová
e-mail: rungrova@mulacovanemocnice.cz

tel. 377 677 160

 


Oddělení Následné intenzivní péče (NIP) Mulačovy nemocnice Plzeň poskytuje dlouhodobou intenzivní péči o základní životní funkce u těch nemocných, u kterých došlo ke stabilizaci stavu po kritickém onemocnění, neobnovila se některá ze životních funkcí a nadále vyžadují podporu základních životních funkcí, nejčastěji pokračování umělé plicní ventilace. Oddělení dispojuje celkem 10 lůžky z toho 8 ventilovanými.

Hlavním posláním Oddělení Následné intenzivní péče je bezpečné a v závislosti na stavu nemocného rychlé odpojení pacienta od umělé plicní ventilace, optimalizace jeho zdravotního stavu.

Kritéria pro přijetí nemocného na Oddělení Následné intenzivní péče:

• je po kritickém onemocnění ve stabilizovaném stavu, napojen na umělou plicní ventilaci,

• neobnovila se plně jedna či více životních funkcí,

• přichází z intenzivního lůžka (ARO nebo JIP). 

Souhlasím se vším