Radiodiagnostické

Radiodiagnostické oddělení

Primář: MUDr. Zdeněk Chudáček Ph.D
e-mail: zchudacek@mulacovanemocnice.cz

tel.: 377 677 140

Vedoucí radiologický asistent: Bc. Dagmar Kcholová
e-mail: dkcholova@mulacovanemocnice.cz 

tel.: 377 677 173

Telefonní kontakty na RDG pracoviště:

Skiagrafie tel.: 377 677 161

Sonografie tel.: 377 677 144

Endosonografie tel.: 734 573 427 (Po–Pá 7:00–14:00 hod.)

CT tel: 377 677 113

MR + Angiografické a intervenční metodiky tel.: 734 573 427 (Po–Pá 7:00–14:00 hod.)


Radiodiagnostické oddělení Mulačovy nemocnice se nachází v přízemí budovy nemocnice proti hlavnímu vchodu. Disponuje ultrasonografií, skiagrafií, výpočetní tomografií, endosonografií, přístrojem pro angiografii a intervenční radiologické metodiky.

Pro pacienty Mulačovy nemocnice a spolupracující zdravotnická zařízení poskytuje vyšetření magnetickou rezonancí na nasmlouvaném pracovišti v MN Privamed.

V poslední době prošlo pracoviště výraznou modernizací s využitím dotací z Evropských fondů.


Vyšetřovací metody

• Skiagrafie (RTG) – veškerá běžná a některá speciální skiagrafická vyšetření

• Ultrazvuková vyšetření (USG) – běžné spektrum USG vyšetření vč. dopplerometrie, elastografie a endosonografie, včetně endosonografie pánve, mezihrudí a epigastria po domluvě celá řada intervenčních výkonů řízených sonografií, zejména biopsií a drenáží, včetně endosonograficky naváděných, a včetně obrazové fúze

• Výpočetní tomografie (CT) – veškerá běžná nativní i postkontrastní vyšetření včetně CT angiografie a koronarografie, celá řada intervenčních výkonů pod CT kontrolou, zejména biopsie a drenáže, obstřiků nervových struktur a dalších

• Magnetická rezonance (MR) – vyšetření podle potřeb pacientů Mulačovy nemocnice a spolupracujících zdravot. zařízení

• Angiografie a intervenční metodiky - široké spektrum vaskulárních a nevaskulárních intervenčních metodik dle telefonické dohody

Všechna pracoviště oddělení pracují v plně digitálním provozu a mohou takto komunikovat s většinou zdravotnických zařízení v ČR a to v obou směrech. Zároveň lze při splnění všech náležitostí digitální informaci předat na CD nosiči.

Přístrojové vybavení RGD oddělení

Artis Zee MP + tlakový injektor MEDRAD Mark 7 pro angiografii a intervenční metodiky
RTG přístroj Ysio Max - skiagrafie
MOBILETT Elara Max – mobilní rtg přístroj pro snímkování u lůžka
Cios Flow - mobilní C rameno pro operační sály
Výpočetní tomografie - CT: Somatom go.Top + tlakový injektor CT motion XD 8000
Sonografický přístroj: ARIETTA 850
Ultrazvukový videogastroskop Pentax - radiální


Všechna vyšetření jsou prováděna na vyžádání indikujícího lékaře a po předložení řádně vyplněné žádanky, k řadě vyšetření je zapotřebí pacientem podepsaný Informovaný souhlas - ke stažení viz. níže:

U žen ve fertilním věku (15-50 let) - kromě akutních případů - musí žena před vyšetřením s použitím ionizujícího záření písemně stvrdit, že není gravidní.


Provozní doba

Skiagrafie – nepřetržitě

Skiaskopie na chirurgickém sále - nepřetržitě

CT – nepřetržitě

Sonografie – Po–Pá 7:00–11:30, 12:00–14:30

Endosonografie – Út 7:00–15:00

MR – jedna sobota v měsíci 7:00–14:00

Angiografické a intervenční metodiky St 7:00–15:00, vyjimečně dle potřeby i jiné dny
 

Ceník placených služeb ke stažení ZDE.

Souhlasím se vším