Cévní

Odborná chirurgická ambulance cévní

   
   prim.
MUDr. Zdeněk Anděl
   e-mail: zandel@mulacovanemocnice.cz

    Chirurgická ambulance IV - tel. 377 677 104

   Ordinační hodiny:

   úterý           9.00 – 12.00
   středa       10.00 – 12.00  

Ordinační hodiny ke stažení v PDF zde Chirurgická ambulance č. IV

Naše chirurgické oddělení v rámci cévní chirurgie nabízí pacientům komplexní péči v oblasti žilních onemocnění, onemocnění tepen nebo obojího, konkrétně se pak jedná o velké bércové vředy, defekty, gangreny apod. Pacienti k nám s důvěrou přichází s požadavkem na náročné operace křeč. žil, v mnoha případech operujeme pacienty s bércovými vředy, kde se v první řadě řeší žilní problematika. Máme pacienty i např. z Chebu, Domažlicka, Benešova nebo Jihlavy. Výhodou je i fakt, že objednací doby jsou u nás oproti jiným nemocnicím rozhodně kratší. Tepenná chirurgie je u nás zaměřena na léčbu kriticky ohrožených končetin, tj. jde o stavy, kdy bez pomoci cévní chirurgie nelze končetinu již zachránit. Úzce spolupracujeme v lékaři angiografického oddělení v Privamedu pod vedením zkušeného primáře MUDr. Nováka a MUDr. Čepeláka, se kterými každý týden řešíme léčebné postupy těchto nemocných.  V poslední době se snažíme zavádět i nové metody léčby, jedná se např. o Largoterapii, která nám po cévních rekonstrukcích a žilních operacích připraví terén rozsáhlejších defektů k možnosti přenosu tenkých kožních štěpů. Díky této metodě se nám v poslední době podařilo zahojit již několik pacientů s cirkulárními bércovými vředy trvajícími až 20 let.


Praktické informace dále:

Chirurgické oddělení

Chirurgické ambulance - ordinační hodiny apod.

 

 

Souhlasím se vším