Novorozenecké

Novorozenecké oddělení

Primář: MUDr. Eva Dortová
e-mail: edortova@mulacovanemocnice.cz

CV prim. MUDr. Eva Dortová    

tel.: 377 677 191

Zástupce primáře: MUDr. Jiří Liška, CSc.
e-mail: jliska@mulacovanemocnice.cz  

tel.: 377 677 191

Staniční sestra: Bc. Lubica Jakešová
e-mail: ljakesova@mulacovanemocnice.cz

tel.: 377 677 190                             

Darovací konto Novorozeneckého oddělení           
                       


Doporučení

Milé budoucí  maminky!
Při přípravách na narození Vašeho miminka, prosím, nezapomeňte si vybrat praktického lékaře pro děti a dorost  (PLDD) a domluvit se s ním na budoucí registraci dítěte do jeho péče. Ordinace PLDD jsou v současné době hodně plné, proto je třeba se porozhlédnout, nejlépe v blízkosti Vašeho bydliště, již několik měsíců před porodem.
Při přijetí na porodní sál se budete na registrujícího lékaře tázána.
                                                                                                               MUDr. Eva Dortová
                                                                                                               primářka novorozeneckého oddělení


 

VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH NOVOROZENECKÉHO ODDĚLENÍ MULAČOVY NEMOCNICE  

Novorozenecké oddělení zajišťuje péči po porodu pro novorozence převážně fyziologické, ale také lehce nezralé (35-37. týden těhotenství) a hypotrofické (s porodní hmotností pod 2500g). Oddělení disponuje celkem 20 novorozeneckými lůžky.

 • Podporujeme vazbu matky a dítěte formou bondingu tzn. bezprostředně po porodu je novorozenec přiložen na břicho a hruď matky, v případě císařského řezu může matku zastoupit její partner
 • Pupečník je přerušován až po dotepání, tento úkon může provést otec dítěte nebo jiný doprovod u porodu
 • Při každém porodu je přítomen lékař (pediatr nebo neonatolog), který vyšetří po narození novorozence a je v případě potřeby připraven poskytnout odbornou péči, pokud to stav dítěte vyžaduje
 • První přiložení k prsu probíhá již na porodním sále krátce po porodu
 • Při normálním průběhu adaptace dítěte jsou matka a novorozenec ošetřováni v systému rooming in, tj. spolu na pokoji. Lékaři pravidelně provádějí vizity.
 • Kojení je pro nás prioritou. Během celého pobytu na oddělení jsou dětské sestry připraveny pomoci a poradit při kojení. Pro správný nástup laktace je důležitá pohoda každé maminky, aby důvěřovala nám i sama sobě.
 • Ke každé mamince přistupujeme individuálně a velice citlivě, jinou péči potřebuje žena po fyziologickém porodu a jinou po porodu císařským řezem
 • Zacvičujeme maminky ve všech ošetřovatelských úkonech – koupání, přebalování, polohování, vážení atd. První koupel novorozence probíhá vždy za účasti dětské sestry.
 • V průběhu hospitalizace se sleduje průběh novorozenecké žloutenky. Standardně provádíme neinvazivní měření hladiny bilirubinu, v případě potřeby je zahajována léčba světlem. Zvláštní pozornost věnujeme novorozencům matek s pozitivní kultivací na Streptokoka skupiny B, novorozencům s nízkou nebo vysokou porodní hmotností a hraniční zralostí.
 • Provádíme všechna ze zákona povinná screeningová vyšetření -  vyšetření zákalu rohovky, poruchy sluchu, vyšetření kyčlí, vyšetření z kapky krve na sníženou funkci štítné žlázy, vrozenou hyperplazii nadledvin a některých metabolických vad
 • Snesení zaschlého pupečního pahýlu provádíme se souhlasem matky před propuštěním domů
 • K dispozici jsou služby komplementu Mulačovy nemocnice
  (laboratorní vyšetření po 24 hodin denně, rentgen, sonografie – včetně vyšetření kyčelních kloubů, rehabilitace atd.)
 • Pokoje na oddělení jsou vybaveny vaničkou s přebalovacím pultem, novorozeneckou váhou, hygienickými potřebami pro novorozence a vlastním sociálním příslušenstvím (WC a sprcha). Pokoje jsou 2-3 lůžkové. Dále oddělení disponuje dvěma jednolůžkovými pokoji se společnou sprchou, televizí, telefonem a dalším vybavením pro novorozence.
 • Standardně propouštíme domů po uplynutí 72 hodin od porodu, a to při uspokojivé hladině bilirubinu, vzestupné hmotnostní křivce dítěte a dostatečné laktaci   

Úspěchy našich lékařů, více info ZDE.  


VYŠETŘOVÁNÍ KRITICKÝCH SRDEČNÍCH VAD U NOVOROZENCŮ

Mulačova nemocnice se od ledna 2018 připojila k iniciativě podporující včasný záchyt kritických vrozených vad u novorozenců. Po zakoupení monitoru vybaveného nejmodernější technologií a softwarem jsou všichni novorozenci, narození v Mulačově nemocnici, vyšetřeni před propuštěním do domácí péče. Nejedná se zatím v České republice o povinné skríningové vyšetření, ale je to významný bonus pro naše miminka.

Metoda je ověřena od první publikace tj. od roku 2009 (Granelli, 2009) u stovek tisíců dětí (Švédsko, USA, Anglie, Čína aj.). Každým rokem se zájem o metodu šíří a světová mapa se zaplňuje barvami dle zájmu nebo dokonce národních doporučení. Jedná se o metodu s vysokou senzitivitou i specifitou. Včasný záchyt kritické srdeční vady (CCHD) ještě před propuštěním vede k ochraně novorozenců, rodičů i personálu novorozeneckých oddělení. Může tak zamezit dramatickému zhoršení stavu i několik dnů po propuštění z porodnice. Pokud vada není odhalena, může se rozvinout srdeční selhání, které může pro dítě skončit i fatálně. Stejně tak je vyšetření vhodné při předčasném propuštění z porodnice. Tam je sice senzitivita menší, ale i tak jsou přece jenom děti i personál více chráněni.  Vyšetření se provádí běžnou pulsní oximetrií podle schémat ve stáří 48 hodin.  Měření probíhá na pravé horní končetině a libovolné dolní končetině trvá asi 2-5 minut, je neinvazivní a nebolestivé.


VYŠETŘENÍ NA ALERGII

Při uvedení alergie v rodinné anamnéze vyšetřujeme pupečníkovou krev na přítomnost alergických protilátek imunoglobulin E (IgE) a při jejich pozitivitě předáváme danou informaci již během pobytu novorozence matce, případně oběma rodičům s doporučením o zahájení terapie kapkovou vakcínou po propuštění novorozence do domácího prostředí od 10. dne věku dítěte. Při tomto doporučení vycházíme z rodinné alergické zátěže a především z hodnot vyšetřovaného imunoglobulinu E v pupečníkové krvi. Tyto děti pak sledujeme a kontrolujeme v roce a ve 3 letech. Odborné lékařské práce v dané tématice jsme prezentovali opakovaně na našich i mezinárodních kongresech a v našich i zahraničních lékařských časopisech. Danou tématikou z hlediska zabránění vývoje alergie již v útlém věku se zabýváme již od roku 1997.


FYZIOTERAPIE NA NOVOROZENECKÉM ODDĚLENÍ - NOVĚ !!!

Bc. Eva Vondráková

Fyzioterapeutická intervence probíhá na pokojích Novorozeneckého oddělení Mulačovy nemocnice. Maminkám je prakticky ukázána a nacvičena manipulace s novorozencem. Také jsou poučeny v polohování a režimových opatřeních v domácím prostředí dítěte. Jsou instruovány o dovednostech novorozence a jeho povzbuzování k fyziologickém vývoji. V rámci dětské vývojové poradny v indikovaných případech probíhá kontrola psychomotorického vývoje a konzultace individuálních pohybových obtíží. Po kineziologickém vyšetření je stanoven rehabilitační program, rodiče jsou pravidelně kontrolováni ve cvičebním plánu.

Péče na oddělení

Směrem k novorozenci:

 • režimová opatření – postýlka, hnízdečko, lehátko,..atd.
 • handling – držení, správná manipulace
 • poloha na bříšku - proč ano, co trénovat
 • koliky - masáž, taping
 • fyziologická predilekce - následná facilizace střední čáry
 • problémy fixované predilekce, torticollis
 • optická fixace - hračky

Směrem k matce:

 • u sekcí - péče o jizvu
 • problémy inkontinence 

Po propuštění jsou možné individuální konzultace během dětské vývojové poradny, každé úterý od 14.30 hodin. Telefon v čase ordinačních hodin 377 677 190, nutno objednat předem. Tato poradna přímo navazuje na Novorozeneckou poradnu.

Info o Fyzioterapii ke stažení ZDE.

Režimová opatení ke stažení ZDE.

Více info ke službě ZDE.


Dětské odborné ambulance

Zástupce primáře: MUDr. Jiří Liška, CSc.

tel. v čase ordinačních hodin: 377 677 136
e-mail:
jliska@mulacovanemoocnice.cz
sestry: Šárka Kuthanová, Ivana Čechurová 

Ambulance jsou zaměřeny následovně:

pondělí

 • kontroly ne zcela fyziologických novorozenců po propuštění do domácího prostředí
 • kontroly novorozenců z rodin alergiků po antialergické léčbě
 • kontroly adolescentů s vyšším krevním tlakem

čtvrtek

 • onemocnění ledvin a močových cest
 • děti s pomočováním – nová léčba
 • diferenciálně diagnostikované komplikované klinické obrazy – nabídka pro praktické lékaře 

úterý

 • Novorozenecká poradna/prim. MUDr. Eva Dortová
 • Náplní této poradny je problematika novorozeneckého a kojeneckého věku, konzultace o psychomotorickém vývoji, eventuelně indikace k vývojové péči.
 • Poradna je otevřena v úterý od 13-15 hodin pro pozvané pacienty.

Více info k ambulancím ZDE.

Během ordinačních doby máme k dispozici biochemická, sonografická, RDG a jiná vyšetření.     

Naše práce je propojena s obecně prospěšnou společností „Dětské klimatické pobyty“, která zajišťuje již víc jak 18 let léčebné pobyty pro děti s astmatem, ekzémy a recidivujícími záněty průdušek. Jejich zaměření je zcela odlišné od jiných akcí včetně akcí pojišťoven. Jedná se o pobyty dětí s asthmatem a ekzémy v Chorvatsku na Istrii a ve Slovenské republice v oblasti Liptovského Jána s využitím termálních koupališť, Nízkých i Vysokých Tater a blízkých jeskyní. Pobyty jsou dotovány. Děti v přítomnosti rodičů. Bližší informace k dispozici na www.klimatickepobyty.cz.   

Ordinační hodiny  

pondělí  13.00 – 14.30

  MUDr. J. Liška, CSc.

čtvrtek   13.00 – 16.30

  MUDr. J. Liška, CSc.

úterý      13.00 – 15.00   prim. MUDr. E. Dortová