Dotace EU

  Obnova přístrojového vybavení pracovišť urgentní péče Mulačovy nemocnice

  Stručný popis projektu:

  V rámci projektu "Obnova přístrojového vybavení pracovišť urgentní péče Mulačovy nemocnice" dojde k modernizaci a pořízení vybavení do výzvou podporovaných oddělení. Před pořízením vybavení proběhnou drobné stavební opravy podpořených pracovišť vč. prostor, které tvoří funkční celek s podporovanými pracovišti. 

  Cíle projektu:

  Hlavním cílem projektu je posílení odolnosti Mulačovy nemocnice prostřednictvím doplnění a modernizace přístrojového vybavení.

  Cíl projektu přispěje k rozvoji akutní zdravotní péče pro cílové skupiny a ke zvýšení odolnosti systému prostřednictvím modernizace a rozvoje přístrojového vybavení pro podporované obory péče navázané na urgentní příjem. V neposlední řadě projekt přispěje ke zlepšení kvality zdravotních služeb 

  Výsledky projektu:

  Realizací projektu dojde k modernizaci přístrojů a vybavení Mulačovy nemocnice díky čemuž se například budou moci provádět i vyšetření, které na stávajících přístrojích již nelze realizovat, a dále se zjednoduší přístup k obrazovým informacím. Dále dojde k pořízení podpůrných zdravotnických technologií a pomůcek. Na základě svých výstupů se veškeré nově pořízené vybavení bude aktivně podílet na včasném zachycení objektivních známek nemocí, jejich terapeutickém řešení, zhodnocení zdravotního stavu, stanovení diagnóz, určení prognóz, stejně tak jako na léčbě pacientů a sledování účinnosti dané léčby.

  Před pořízením vybavení proběhnou drobné stavební opravy podpořených pracovišť vč. prostor, které tvoří funkční celek s podporovanými pracovišti.

  Projekt "Obnova přístrojového vybavení pracovišť urgentní péče Mulačovy nemocnice" projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

  Souhlasím se vším