Gastroenterologie

Gastroenterologická ambulance

lékař: MUDr. Jarmila Hamáčko MUDr. Ivan Vlasák 

e-mail: jhamackova@mulacovanemocnice.cz
              ivlasak@mulacovanemocnice.cz

sestry: Petra Lavičková, Lydie Seidlová

tel: 377 677 139 ( objednání výkonů po - pá 13.00 - 14.30)


Ordinační hodiny: 

MUDr. Jarmila Hamáčko

  • endoskopické výkony (pouze objednaní pacienti):

pondělí, středa, čtvrtek, pátek          7.15 - 12.30
úterý                                               13.00 - 17.00                                        

  • ambulantní kontroly (pouze po předchozím objednání):

Vzhledem k variabilní délce trvání endoskopických výkonů jsou objednací časy orientační i přes naši snahu čekání minimalizovat. Pokud se ze závažných důvodů není možné k objednanému vyšetření dostavit, prosíme o včasné zrušení či přeobjednání! Děkujeme za pochopení.

K první návštěvě prosíme donést kartičku pojištěnce, žádánku od odesílajícího lékaře a výsledky dosud provedených vyšetření (např. laboratorní náběry, USG), vztahujících se k k řešené problematice.

pondělí, středa, čtvrtek                  13.00 - 14.30
úterý    
                                             7.30 - 12.30

K endoskopickým výkonům i ambulantním kontrolám je nutné
objednání na tel. č. 377 677 139, pondělí – pátek 13.00 - 14.30 hod.

MUDr. Ivan Vlasák

úterý                                                8.00 - 13.30

Přehled ordinačních hodin ke stažení ZDE.

______________________________________________________________________________________________________

PRACOVIŠTĚ PRO SCREENINGOVOU KOLONOSKOPII V PROGRAMU SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

Rakovina tlustého střeva a konečníku je jednou z nejčastějších onkologických diagnóz ve všech vyspělých státech. V mezinárodním srovnání Česká republika obsazuje místa porovnatelná s evropským průměrem. Podle nejnovějších dat stojí česká populace mužů v evropském přehledu na 12. místě, u žen potom obsazujeme 14. - 16. nejvyšší pozici v Evropě. Každý rok je v České republice zhoubný nádor tlustého střeva či konečníku zjištěn asi u 7 700 osob a téměř 3 400 pacientů na toto onemocnění v naší zemi umírá. 

Screeningem kolorektálního karcinomu (KRK) rozumíme organizované, kontinuální a vyhodnocované úsilí o časný záchyt prekurzorových lézí a zhoubných nádorů kolorekta pomocí preventivních vyšetření u asymptomatických (bezpříznakových) jedinců nad 50 let věku. Vyšetřeními jsou testy na okultní krvácení ve stolici (TOKS), prováděné ve věku od 50 do 54 let věku v jednoročním intervalu a od 55 let věku ve dvouletém intervalu. V případě pozitivity testu následuje TOKS - pozitivní kolonoskopie. Dalším vyšetřením je screeningová kolonoskopie, která je prováděná od věku 50 let a může být v intervalu 10 let zopakována. TOKS-pozitivní kolonoskopie a screeningová kolonoskopie jsou souhrnně označovány jako preventivní kolonoskopie.

Cílem screeningu je zvýšení časnosti záchytu prekurzorových lézí (pokročilých adenomů) a zhoubných nádorů kolorekta a zvýšení podílu časných stádií kolorektálního karcinomu na úkor stádí pokročilých, což vede ke snížení incidence a mortality na toto onemocnění. Dalšími cíli jsou redukce paliativních, nekurativních operací u pokročilých stádií onemocnění a dalších chirurgických či endoskopických paliativních výkonů u neresekabilních nádorů.

Udělení statutu MZ ČR pro naše pracoviště

Souhlasím se vším