Upozornění

Upozornění

Upozornění
7. 12. 2020 | milerova | 11976× přečteno

Informace o novinkách, změnách nebo omezení provozu ambulancí, oddělení apod.

NÁVŠTĚVY OTCŮ OPĚT POVOLENY

S ohledem na aktuální vývoj epidemiologické situace lze od 7.12. 2020 umožnit opět návštěvu otců na Novorozeneckém oddělení a to za těchto podmínek:

- návštěva je povolena pouze pro otce dítěte (druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti), tzn. 1 osoba/den/max. do 30 minut
- návštěva proběhne v návštěvních hodinách
  a
po předchozí telefonické dohodě s Novorozeneckým oddělením tel.: 377 677 190   

návštěvní hodiny: po-pá 15:00 - 17:00     so-ne, svátky 14:00 - 16:00

- během návštěvy budou dodržena všechna potřebná hygienická opatření

Ostatní návštěvy zůstávají zatím dále bez změny.

7.12. 2020


ZÁKAZ NÁVŠTĚV

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci platí od 16. 9. 2020 do odvolání na všech lůžkových odděleních Mulačovy nemocnice ZÁKAZ NÁVŠTĚV.

Účast otců u porodu je nadále ve stávajícícm zúženém modelu viz. níže možná.

15.9. 2020


Mimořádné opatření MZ ČR do odvolání

Při vstupu do nemocnice nadále platí pro všechny osoby povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) bránící šíření kapének. Ochranným prostředkem je respirátor, rouška, šátek, šála a jiné obdobné tkaniny.
Děkujeme, že dodržujete nařízení Ministerstva zdravotnictví.
 
1.9. 2020

PŘÍTOMNOST TŘETÍCH OSOB U PORODU

Na základě rozhodnutí vedení Mulačovy nemocnice a vývoje epidemiologické situace lze za níže přesně specifikovaných a vymezených podmínek umožnit účast třetích osob u porodu:

  • třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti
  • porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením
  • pohyb třetí osoby bude omezen na porodní pokoj, aby byl zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami

Třetí osoba:

  • se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu, má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a nemá příznaky onemocnění COVID-19
  • používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest
  • musí podepsat před přítomností u porodu Čestné prohlášení pacienta/návštěvy s dotazy na symptomy onemocnění COVID-19
  • doba přítomnosti třetí osoby je omezená na: aktivní část porodu - doba těsně před vlastním porozením dítěte, 2-3 hodiny vč. samotného porodu ( třetí osoba je na telefonu a na základě výzvy porodních asistentek je přizvána)  a 4. dobu porodní - 1-2 hodiny po narození dítěte (bonding u zdravé matky i otce je v této době umožněn)

Vyhrazujeme si právo v odůvodněných případech a s ohledem na provozní a epidemiologické podmínky přítomnost 3. osoby omezit či vyloučit. Naším zájmem je především ochrana zdraví rodičky, novorozence, ale i všech pracovníků gynekologicko-porodnického oddělení naší nemocnice. Děkujeme za pochopení

2.7. 2020