Novorozenecké

Primář: MUDr. Eva Dortová

tel.: 377 677 191

e-mail: edortova@mulacovanemocnice.cz  

Zástupce primáře: MUDr. Jiří Liška, CSc.

tel.: 377 677 191

e-mail: jliska@mulacovanemocnice.cz  

Staniční sestra: Bc. Lubica Jakešová

tel.: 377 677 190

e-mail: ljakesova@mulacovanemocnice.cz 


Vítáme Vás na stránkách zrekonstruovaného novorozeneckého oddělení Mulačovy nemocnice a dětských odborných ambulancí.  

Novorozenecké oddělení zajišťuje v návaznosti na porodnické oddělení péči o fyziologické novorozence. Oddělení má k dispozici 20 lůžek. Nastávající maminky přijímáme k porodu bez objednání z celého kraje. K porodu jsou také přijímány rodičky v 35. – 37. týdnu těhotenství.

O novorozence lehce nezralé nebo extrémně drobné (hypotrofické) odborně pečují lékaři našeho oddělení. Přítomnost otce (nebo jiné blízké osoby) u porodu je samozřejmostí.

Neonatolog (lékař novorozeneckého oddělení) je přítomen u každého porodu a poskytuje novorozenému dítěti potřebnou péči a neodkladnou pomoc.

Novorozenec je po porodu převezen na observační pokoj novorozeneckého oddělení k monitoraci a kontroly životních funkcí dotykovými snímači a monitorovacími podložkami dle potřeby. Pokoj je vybaven standardními inkubátory s oxygenoterapií a dalšími přístroji a pomůckami pro léčbu fototerapeutickou, infúzní a farmakologickou. V případě potřeby může být zahájena neprodleně infúzní nebo antibiotická terapie. Pro zcela výjimečnou klinickou problematiku máme k dispozici nový převozový inkubátor určený k transportu novorozence s lékařem oddělení na specialisované pracoviště ve FN.

K dispozici jsou služby komplementu nemocnice (laboratorní vyšetření po 24 hodin denně, RDG, sonografie – vč. vyšetření kyčelních kloubů, rehabilitace atd.) Samozřejmostí je za hospitalizace provedení novorozeneckého screeningu na vyšetření sluchu pomocí přístroje – otoakustické emise sluchu a vyšetření zraku.

Naším zájmem je v případě zjištění určité problematiky dítěte jej vyšetřit během hospitalizace, a tím tak ušetřit rodičům mnohdy nepříjemné cestování a snížit možnost vzniku nákazy novorozence při dalších návštěvách ve zdravotnických zařízeních.

V následujících dnech po porodu pravidelně neonatolog navštěvuje novorozence, zpravidla hospitalizovaného u matky na pokoji, kontroluje jeho stav a poskytuje matce informace v péči o dítě.

Lékaři neonatologie zajišťují v případě potřeby konziliární pediatrickou službu pro chirurgické oddělení. Taktéž dětské sestry za všemi maminkami na pokoje pravidelně dochází a seznamují je s komplexní péčí o dítě, ale především s metodami kojení.  

Na zrekonstruovaném oddělení šestinedělí je výhradně realizován systém roaming in (pobyt novorozence na pokoji se svou matkou). Pokoje jsou vybaveny vaničkou s přebalovacím pultem, novorozeneckou váhou, hygienickými potřebami pro novorozence a vlastním sociálním příslušenstvím (WC a sprcha). Pokoje jsou 2-3 lůžkové. Dále oddělení disponuje dvěma jednolůžkovými pokoji se společnou sprchou, televizí, telefonem a dalším vybavením pro novorozence.   

Preferujeme přikládání novorozence k prsu matky již na porodním sále.


 
VYŠETŘENÍ NA ALERGII

Při uvedení alergie v rodinné anamnéze vyšetřujeme pupečníkovou krev na přítomnost alergických protilátek imunoglobulin E (IgE) a při jejich pozitivitě předáváme danou informaci již během pobytu novorozence matce, případně oběma rodičům s doporučením o zahájení terapie kapkovou vakcínou po propuštění novorozence do domácího prostředí od 10. dne věku dítěte. Při tomto doporučení vycházíme z rodinné alergické zátěže a především z hodnot vyšetřovaného imunoglobulinu E v pupečníkové krvi. Tyto děti pak sledujeme a kontrolujeme v roce a ve 3 letech. Odborné lékařské práce v dané tématice jsme prezentovali opakovaně na našich i mezinárodních kongresech a v našich i zahraničních lékařských časopisech. Danou tématikou z hlediska zabránění vývoje alergie již v útlém věku se zabýváme již od roku 1997.


Dětské odborné ambulance

Zástupce primáře: MUDr. Jiří Liška, CSc.

tel. v čase ordinačních hodin: 377 677 136
e-mail:
jliska@mulacovanemoocnice.cz
sestry: Šárka Kuthanová, Ivana Čechurová 

Ambulance jsou zaměřeny následovně:

  • pondělí

-   kontroly ne zcela fyziologických novorozenců po propuštění do domácího prostředí

-   kontroly novorozenců z rodin alergiků po antialergické léčbě

-   kontroly adolescentů s vyšším krevním tlakem

  • čtvrtek

-  onemocnění ledvin a močových cest

-  děti s pomočováním – nová léčba

-  diferenciálně diagnostikované komplikované klinické obrazy – nabídka pro praktické lékaře 

Během ordinačních doby máme k dispozici biochemická, sonografická, RDG a jiná vyšetření.     

Naše práce je propojena s obecně prospěšnou společností „Dětské klimatické pobyty“, která zajišťuje již 17. ročník léčebných pobytů pro děti s astmatem, ekzémy a recidivujícími záněty průdušek. Jejich zaměření je zcela odlišné od jiných akcí včetně akcí pojišťoven. Jedná se o pobyty dětí s asthmatem a ekzémy v Chorvatsku na Istrii a ve Slovenské republice v oblasti Liptovského Jána s využitím termálních koupališť, Nízkých i Vysokých Tater a blízkých jeskyní. Pobyty jsou dotovány. Děti v přítomnosti rodičů. Bližší informace k dispozici na www.klimatickepobyty.cz.   

Ordinační hodiny  

pondělí 13.00 – 14.30

  MUDr. J. Liška, CSc.

čtvrtek 13.00 – 16.30

  MUDr. J. Liška, CSc.