Novorozenecké

Novorozenecké oddělení

Primář: MUDr. Eva Dortová
e-mail: edortova@mulacovanemocnice.cz

CV prim. MUDr. Eva Dortová    

tel.: 377 677 191

Zástupce primáře: MUDr. Jiří Liška, CSc.
e-mail: jliska@mulacovanemocnice.cz  

tel.: 377 677 191

Staniční sestra: Bc. Lubica Jakešová
e-mail: ljakesova@mulacovanemocnice.cz

tel.: 377 677 190                             

Darovací konto Novorozeneckého oddělení           
                       


VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH NOVOROZENECKÉHO ODDĚLENÍ MULAČOVY NEMOCNICE  

Novorozenecké oddělení zajišťuje péči po porodu pro novorozence převážně fyziologické, ale také lehce nezralé (35-37. týden těhotenství) a hypotrofické (s porodní hmotností pod 2500g). Oddělení disponuje celkem 20 novorozeneckými lůžky.

 • Podporujeme vazbu matky a dítěte formou bondingu tzn. bezprostředně po porodu je novorozenec přiložen na břicho a hruď matky, v případě císařského řezu může matku zastoupit její partner
 • Pupečník je přerušován až po dotepání, tento úkon může provést otec dítěte nebo jiný doprovod u porodu
 • Při každém porodu je přítomen lékař (pediatr nebo neonatolog), který vyšetří po narození novorozence a je v případě potřeby připraven poskytnout odbornou péči, pokud to stav dítěte vyžaduje
 • První přiložení k prsu probíhá již na porodním sále krátce po porodu
 • Při normálním průběhu adaptace dítěte jsou matka a novorozenec ošetřováni v systému rooming in, tj. spolu na pokoji. Lékaři pravidelně provádějí vizity.
 • Kojení je pro nás prioritou. Během celého pobytu na oddělení jsou dětské sestry připraveny pomoci a poradit při kojení. Pro správný nástup laktace je důležitá pohoda každé maminky, aby důvěřovala nám i sama sobě.
 • Ke každé mamince přistupujeme individuálně a velice citlivě, jinou péči potřebuje žena po fyziologickém porodu a jinou po porodu císařským řezem
 • Zacvičujeme maminky ve všech ošetřovatelských úkonech – koupání, přebalování, polohování, vážení atd. První koupel novorozence probíhá vždy za účasti dětské sestry.
 • V průběhu hospitalizace se sleduje průběh novorozenecké žloutenky. Standardně provádíme neinvazivní měření hladiny bilirubinu, v případě potřeby je zahajována léčba světlem. Zvláštní pozornost věnujeme novorozencům matek s pozitivní kultivací na Streptokoka skupiny B, novorozencům s nízkou nebo vysokou porodní hmotností a hraniční zralostí.
 • Provádíme všechna ze zákona povinná screeningová vyšetření -  vyšetření zákalu rohovky, poruchy sluchu, vyšetření kyčlí, vyšetření z kapky krve na sníženou funkci štítné žlázy, vrozenou hyperplazii nadledvin a některých metabolických vad
 • Snesení zaschlého pupečního pahýlu provádíme se souhlasem matky před propuštěním domů
 • K dispozici jsou služby komplementu Mulačovy nemocnice
  (laboratorní vyšetření po 24 hodin denně, rentgen, sonografie – včetně vyšetření kyčelních kloubů, rehabilitace atd.)
 • Pokoje na oddělení jsou vybaveny vaničkou s přebalovacím pultem, novorozeneckou váhou, hygienickými potřebami pro novorozence a vlastním sociálním příslušenstvím (WC a sprcha). Pokoje jsou 2-3 lůžkové. Dále oddělení disponuje dvěma jednolůžkovými pokoji se společnou sprchou, televizí, telefonem a dalším vybavením pro novorozence.
 • Standardně propouštíme domů po uplynutí 72 hodin od porodu, a to při uspokojivé hladině bilirubinu, vzestupné hmotnostní křivce dítěte a dostatečné laktaci   

Úspěchy našich lékařů, více info ZDE.  


VYŠETŘOVÁNÍ KRITICKÝCH SRDEČNÍCH VAD U NOVOROZENCŮ

Mulačova nemocnice se od ledna 2018 připojila k iniciativě podporující včasný záchyt kritických vrozených vad u novorozenců. Po zakoupení monitoru vybaveného nejmodernější technologií a softwarem jsou všichni novorozenci, narození v Mulačově nemocnici, vyšetřeni před propuštěním do domácí péče. Nejedná se zatím v České republice o povinné skríningové vyšetření, ale je to významný bonus pro naše miminka.

Metoda je ověřena od první publikace tj. od roku 2009 (Granelli, 2009) u stovek tisíců dětí (Švédsko, USA, Anglie, Čína aj.). Každým rokem se zájem o metodu šíří a světová mapa se zaplňuje barvami dle zájmu nebo dokonce národních doporučení. Jedná se o metodu s vysokou senzitivitou i specifitou. Včasný záchyt kritické srdeční vady (CCHD) ještě před propuštěním vede k ochraně novorozenců, rodičů i personálu novorozeneckých oddělení. Může tak zamezit dramatickému zhoršení stavu i několik dnů po propuštění z porodnice. Pokud vada není odhalena, může se rozvinout srdeční selhání, které může pro dítě skončit i fatálně. Stejně tak je vyšetření vhodné při předčasném propuštění z porodnice. Tam je sice senzitivita menší, ale i tak jsou přece jenom děti i personál více chráněni.  Vyšetření se provádí běžnou pulsní oximetrií podle schémat ve stáří 48 hodin.  Měření probíhá na pravé horní končetině a libovolné dolní končetině trvá asi 2-5 minut, je neinvazivní a nebolestivé.


VYŠETŘENÍ NA ALERGII

Při uvedení alergie v rodinné anamnéze vyšetřujeme pupečníkovou krev na přítomnost alergických protilátek imunoglobulin E (IgE) a při jejich pozitivitě předáváme danou informaci již během pobytu novorozence matce, případně oběma rodičům s doporučením o zahájení terapie kapkovou vakcínou po propuštění novorozence do domácího prostředí od 10. dne věku dítěte. Při tomto doporučení vycházíme z rodinné alergické zátěže a především z hodnot vyšetřovaného imunoglobulinu E v pupečníkové krvi. Tyto děti pak sledujeme a kontrolujeme v roce a ve 3 letech. Odborné lékařské práce v dané tématice jsme prezentovali opakovaně na našich i mezinárodních kongresech a v našich i zahraničních lékařských časopisech. Danou tématikou z hlediska zabránění vývoje alergie již v útlém věku se zabýváme již od roku 1997.


FYZIOTERAPIE NA NOVOROZENECKÉM ODDĚLENÍ - NOVĚ !!!

Bc. Eva Vondráková

Fyzioterapeutická intervence probíhá na pokojích Novorozeneckého oddělení Mulačovy nemocnice. Maminkám je prakticky ukázána a nacvičena manipulace s novorozencem. Také jsou poučeny v polohování a režimových opatřeních v domácím prostředí dítěte. Jsou instruovány o dovednostech novorozence a jeho povzbuzování k fyziologickém vývoji. V rámci dětské vývojové poradny v indikovaných případech probíhá kontrola psychomotorického vývoje a konzultace individuálních pohybových obtíží. Po kineziologickém vyšetření je stanoven rehabilitační program, rodiče jsou pravidelně kontrolováni ve cvičebním plánu.

Péče na oddělení

Směrem k novorozenci:

 • režimová opatření – postýlka, hnízdečko, lehátko,..atd.
 • handling – držení, správná manipulace
 • poloha na bříšku - proč ano, co trénovat
 • koliky - masáž, taping
 • fyziologická predilekce - následná facilizace střední čáry
 • problémy fixované predilekce, torticollis
 • optická fixace - hračky

Směrem k matce:

 • u sekcí - péče o jizvu
 • problémy inkontinence 

Po propuštění jsou možné individuální konzultace během dětské vývojové poradny, každé úterý od 14.30 hodin. Telefon v čase ordinačních hodin 377 677 190, nutno objednat předem. Tato poradna přímo navazuje na Novorozeneckou poradnu.

Info o Fyzioterapii ke stažení ZDE.

Režimová opatení ke stažení ZDE.

Více info ke službě ZDE.


Dětské odborné ambulance

Zástupce primáře: MUDr. Jiří Liška, CSc.

tel. v čase ordinačních hodin: 377 677 136
e-mail:
jliska@mulacovanemoocnice.cz
sestry: Šárka Kuthanová, Ivana Čechurová 

Ambulance jsou zaměřeny následovně:

pondělí

 • kontroly ne zcela fyziologických novorozenců po propuštění do domácího prostředí
 • kontroly novorozenců z rodin alergiků po antialergické léčbě
 • kontroly adolescentů s vyšším krevním tlakem

čtvrtek

 • onemocnění ledvin a močových cest
 • děti s pomočováním – nová léčba
 • diferenciálně diagnostikované komplikované klinické obrazy – nabídka pro praktické lékaře 

úterý

 • Novorozenecká poradna/prim. MUDr. Eva Dortová
 • Náplní této poradny je problematika novorozeneckého a kojeneckého věku, konzultace o psychomotorickém vývoji, eventuelně indikace k vývojové péči.
 • Poradna je otevřena v úterý od 13-15 hodin pro pozvané pacienty.

Více info k ambulancím ZDE.

Během ordinačních doby máme k dispozici biochemická, sonografická, RDG a jiná vyšetření.     

Naše práce je propojena s obecně prospěšnou společností „Dětské klimatické pobyty“, která zajišťuje již víc jak 18 let léčebné pobyty pro děti s astmatem, ekzémy a recidivujícími záněty průdušek. Jejich zaměření je zcela odlišné od jiných akcí včetně akcí pojišťoven. Jedná se o pobyty dětí s asthmatem a ekzémy v Chorvatsku na Istrii a ve Slovenské republice v oblasti Liptovského Jána s využitím termálních koupališť, Nízkých i Vysokých Tater a blízkých jeskyní. Pobyty jsou dotovány. Děti v přítomnosti rodičů. Bližší informace k dispozici na www.klimatickepobyty.cz.   

Ordinační hodiny  

pondělí  13.00 – 14.30

  MUDr. J. Liška, CSc.

čtvrtek   13.00 – 16.30

  MUDr. J. Liška, CSc.

úterý      13.00 – 15.00   prim. MUDr. E. Dortová