C-JIP

Centrální jednotka intenzivní péče (C-JIP)

Primář: MUDr. Vítězslav Kuhn
e-mail: vkuhn@mulacovanemocnice.cz                                                   

tel: 377 677 146    
                                         
Vedoucí lékař: MUDr. Jan Beneš
e-mail: jbenes@mulacovanemocnice.cz 

tel: 377 677 146

Staniční sestra: Pavlína Follprechtová
e-mail: pfollprechtova@mulacovanemocnice.cz

tel: 377 677 150


V březnu 2017 byla otevřena nová Multioborová JIP (Jednotka intenzivní péče) Mulačovy nemocnice v Plzni na Borech. Vznikla adaptací a úpravou prostor po bývalém oddělení dětské chirurgie. Nová JIPka disponuje celkem sedmi lůžky, z toho dvě jsou prostorově oddělitelná s možností zvláštního režimu. Součástí vybavení oddělení je komplexní monitoring životních funkcí pacienta a tři plicní ventilátory pro  pacienty s potřebou dechové podpory.
Vybavení multioborové JIP disponuje nejmodernějšími polohovacími lůžky a novými přístroji splňujícími požadavky pro poskytování akutní a intenzivní péče. 


Na 7 lůžkách mezioborové JIP je zajišťována péče o pacienty vyžadující trvalé monitorování, podporu některé z životních funkcí. Ve spolupráci s lékaři interního oddělení je zabezpečena péče o nemocné s akutním srdečním onemocněním, s metabolickým rozvratem. Dále je zajišťována péče o pacienty po závažnějších operačních výkonech všech oborů naší nemocnice.

Pro zkvalitnění péče o klienty před plánovaným operačním výkonem či invazivním vyšetřovacím zákrokem je zavedena Anesteziologická ambulance od pondělí do pátku v čase 9,00  - 14,00 hod.