C-JIP

Centrální jednotka intenzivní péče

Primář: MUDr. Jiří Kovářík                                                     Staniční sestra: Pavlína Follprechtová

tel: 377 677 146                                                                        tel: 377 677 150

e-mail: jkovarik@mulacovanemocnice.cz                           e-mail: pfollprechtova@mulacovanemocnice.cz
                                            

V březnu 2017 byla otevřena nová Multioborová JIP (Jednotka intenzivní péče) Mulačovy nemocnice v Plzni na Borech. Vznikla adaptací a úpravou prostor po bývalém oddělení dětské chirurgie. Nová JIPka disponuje celkem sedmi lůžky, z toho dvě jsou prostorově oddělitelná s možností zvláštního režimu. Součástí vybavení oddělení je komplexní monitoring životních funkcí pacienta a tři plicní ventilátory pro  pacienty s potřebou dechové podpory.
Vybavení multioborové JIP disponuje nejmodernějšími polohovacími lůžky a novými přístroji splňujícími požadavky pro poskytování akutní a intenzivní péče.
 


Na 7 lůžkách mezioborové JIP je zajišťována péče o pacienty vyžadující trvalé monitorování, podporu některé z životních funkcí.

Ve spolupráci s lékaři interního oddělení je zabezpečena péče o nemocné s akutním srdečním onemocněním, s metabolickým rozvratem.

Dále je zajišťována péče o pacienty po závažnějších operačních výkonech všech oborů naší nemocnice.

Pro zkvalitnění péče o klienty před plánovaným operačním výkonem či invazivním vyšetřovacím zákrokem je zavedena Anesteziologická ambulance od pondělí do pátku v čase 900  - 1400 hod.