Oddělení

Gynekologicko-porodnické odd.   

Novorozenecké odd.   

Chirurgické odd. 

Ortopedické odd.

Interní oddělení

C-JIP  

NIP        

ARO+COS    

Rehabilitační oddělení

Klinická biochemie

Radiodiagnostické oddělení