Klinická biochemie

Primář:  MUDr. Štěpánka Sobotová

tel.: 377 677 126

e-mail: ssobotova@mulacovanemocnice.cz

 

Analytik:  Ing. Jiří Reisinger

tel.: 377 677 126

Vedoucí laborantka:  Bc. Edita Krňoulová

tel.: 377 677 222

e-mail: ekrnoulova@mulacovanemocnice.cz

 

Laboratoř :                                377 677 128

Denní místnost, služba          377 677 129

 

Oddělení klinické biochemie (OKB) je součástí komplementu Mulačovy nemocnice. Nachází se v 1. patře nemocnice. Laboratoř provádí základní a specializovaná vyšetření biologického materiálu humánního původu v odbornosti klinická biochemie, základní vyšetření hematologická a konzultační služby v odbornosti klinická biochemie pro lůžkovou a ambulantní část nemocnice.

Laboratoř je registrována v Registru klinických laboratoří a úspěšně splnila podmínky Auditu II NASKL.

     

Podrobný seznam prováděných vyšetření je k dispozici v Laboratorní příručce.

Odběry krve

V laboratoři neprovádíme odběry biologického materiálu, tyto se provádějí v odběrové místnosti, na jednotlivých ambulancích a lůžkových odděleních nemocnice. 

Distribuce výsledků

Výsledkové listy jsou ordinujícím lékařům distribuovány v papírové podobě a zároveň elektronicky prostřednictvím nemocniční informační sítě. 

Pracovní doba:

pracovní dny: 6.00 – 14.00 rutinní provoz, 14.00 –  6.00 statimový provoz

sobota, neděle, svátky: 0.00 – 24.00 statimový provoz

Příjem biologického materiálu probíhá denně po dobu 24 hodin. 

Pokyny a informace pro pacienty:

Informace pro lékaře: