Rehabilitace

Primář: MUDr. Libuše Pechmanová                                 Vedoucí fyzioterapeut: Bc. Jitka Štorková

tel.: 377 677 176                                                                    tel.: 377 677 177

e-mail: lpechmanova@mulacovanemocnice.cz                    e-mail: jstorkova@mulacovanemocnice.cz  

Ordinace I/ tel.: 377 677 196
prim. MUDr. Libuše Pechmanová                                    

Ordinace II/tel.: 377 677 197
MUDr. MUDr. Andrea Hejzková, MUDr. Jana Psutková, MUDr. Hana Tůmová                

Objednávky pacientů/tel.: 377 677 106  

Poskytujeme komplexní ambulantní rehabilitační péči a léčebnou tělesnou výchovu u hospitalizovaných na všech odděleních nemocnice.

Zkušení a kvalifikovaní terapeuti provádí rehabilitaci s využitím teoretických a praktických poznatků z nejrůznějších metod (např. Sensomotirická stimulace, Spiraldynamik, Kabatova metoda, metoda dle Mojžíšové atd.).   

Pacientovi je sestaven cíleně rehabilitační plán, který vede k urychlení procesu jeho uzdravení a tím i k návratu do běžného života.   

 

Léčebné metody 

Léčebná tělesná výchova (dále LTV)

► LTV u poúrazových stavů  

► LTV u vertebrogenních onemocnění   

LTV u onemocnění periferního a centrálního nervového systému    

LTV u těhotných   

LTV u skolióz a vadného držení těla   

diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému    

měkké mobilizační techniky   

► míčkové facilitace 

Fyziatrie

elektroléčba-nízkofrekvenční proudy: galvanoterapie – hydrogalvanická končetinová koupel, galvanizace, iontoforéza // impulzoterapie – elektrostimulace // smíšené proudy – diadynamické proudy

                            -středofrekvenční proudy – interferenční proudy

                            -vysokofrekvenční proudy – krátkovlnná diatermie

                             -magnetoterapie

vodoléčbapodvodní masáže, perličkové koupele, střídavé nožní koupele, vířivé vany – celotělová, zad, horních končetin, dolních končetin

teploléčbaparafínové obklady

světloléčbainfračervené záření - SOLUX

mechanoterapie-ultrazvuky, trakční stoly, reflexní a vazivové masáže 

lymfodrenáže-manuální lymfodrenáž, přístrojová lymfodrenáž

Protetické poradenství

Ergoterapie  


Provozní doba léčebné rehabilitace   

Elektroléčba (tel. 377 677 179)                                     Ergoterapie (tel. 377 677 105)

pondělí – čtvrtek      6.00 – 16.30                                    pondělí – čtvrtek           6.30 – 15.00  

pátek                      6.00 – 14.30                                               pátek                           6.30 – 14.30 

LTV (tel. 377 677 171)                                                   LTV - vyšetřovna (tel. 377 677 172)

pondělí – čtvrtek           6.30 – 16.30                               pondělí – čtvrtek           6.30 – 15.00

pátek                           6.30 – 14.30                               pátek                          6.30 – 14.30   

Vodoléčba (tel. 377 677 174)

pondělí – čtvrtek           6.30 – 16.30

pátek                           6.30 – 14.30  

Placené služby

Rázová vlna - vhodné na patní ostruhy v sérii 3 aplikací vždy s odstupem 6-10 dní

Ceník placených služeb na rehabilitačním oddělení ZDE. 


Praktické informace dále:

AMBULANCE REHABILITACE - ordinační hod.