ARO

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Primář: MUDr. Milan Vozobule

tel: 377 677 151

e-mail: mvozobule@mulacovanemocnice.cz  

Pracovna lékařů: tel. 377 677 146 

Na operačních sálech zajišťují pracovníci anestezie podání různých forem znecitlivění pro pacienty operačních oborů formou celkové, svodné či regionální anestezie, dále anestezií či sedací pro invazivní vyšetření. Na vyžádání jsme schopni podat anestezii při porodech a následném ošetření rodiček – tzv. bezbolestné porody. 

V loňském roce podali lékaři oddělení přes 3 500 anestezií.

Lékaři oddělení ARO se rovněž podílí na provozu Centrální jednotky intenzivní péče.  

Typy anestezie

Typ anestezie je často předem dán operačním výkonem, ale v řadě případů mají klienti naší nemocnice ve spolupráci s anesteziologem možnost volby z jednotlivých typů anestezie. Všechny druhy anestezie jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. 

Anestezie celková (narkóza)

Anestezie zajišťující bezbolestný průběh operace spolu s uměle navozeným spánkem. Pro řadu výkonů je to jediná možnost (laparoskopie), u jiných operací, zvláště u delších, jde o metodu vhodnou z hlediska komfortu pacienta (operace varixů, ortopedické a gynekologické operační výkony). Významně se daří snižovat četnost pooperační nevolnosti a zvracení, a to jak vhodnou volbou moderních anestetik, způsobem vedení anestezie, tak i cíleným podáváním léků proti nevolnosti.

Součástí celkové anestezie je i zajištění dýchacích cest pro bezpečnou umělou plicní ventilaci během operačního výkonu. K tomu je používána celá škála moderních a bezpečných pomůcek.

Anestezie spinální

Tento typ anestezie spočívá v podání místního anestetika do páteřního kanálu v bederní oblasti, s následným znecitlivěním spodní poloviny těla. Metoda vhodná pro nemocné s komplikujícími chorobami a s nezvladatelnou nevolností po celkové anestezii. Dále je vhodná pro kratší výkony na dolních končetinách, klasické operace kýly nebo operace hemoroidů. Metoda je šetrná, nebolestivá, bezpečná a s naprostým minimem vedlejších účinků.

Anestezie regionální

U některých výkonů (operace předonoží, karpálních tunelů) provádíme v kombinaci s anestezií celkovou i regionální. Spočívá v podání místního anestetika do blízkosti nervů v operované oblasti, a to až po uspání pacienta. Hlavním efektem je bezbolestný pooperační průběh.

Pooperační prevence a léčba bolesti

Zcela zásadní význam pro spokojenost pacienta a jeho brzké propuštění má minimalizace bolesti. Toho dosahujeme použitím moderních účinných léků, jejich individuálním dávkováním pacientovi, prevencí jejich nežádoucích účinků, a také použitím nových účinnějších postupů. Naši pacienti ve velké většině prožívají pooperační den takřka bez bolesti a nevolnosti.

Možnost výběru anestezie je ovlivněna typem operace a případnými komplikujícími onemocněními. Snažíme se vyhovět Vašim preferencím, ne vždy je to ale možné. Rozhodnutí uděláte společně s anesteziologem během vyšetření v anesteziologické ambulanci před plánovaným výkonem.

Díky moderním postupům, anestetikům, erudici a praxi našich anesteziologů není řada komplikujících onemocnění překážkou k operaci v naší nemocnici. Na podkladě předoperačního vyšetření se o vašem konkrétním případu dohodnete během anesteziologického vyšetření na naší ambulanci.

Formulář s požadovanými vyšetřeními obdržíte na ambulanci oddělení, kde výkon podstoupíte, v době, kdy se rozhodne o Vašem výkonu. Tato potřebná vyšetření zajistíme v naší nemocnici.

Platnost výsledků je většinou 1 měsíc. 

V bezprostředním pooperačním období neřiďte motorové vozidlo, nepijte alkoholické nápoje, neprovádějte činnost vyžadující koordinaci (péče o dítě, práce se stroji, s nožem, vaření). Také nečiňte žádná důležitá rozhodnutí a nepodepisujte právní dokumenty.

Asi týden po výkonu můžete pociťovat mírné bolesti hlavy, bolesti v krku, emoční labilitu, krátkodobou závrať po změně polohy, můžete také hůře snášet alkohol. 


Anesteziologická ambulance

Pro zkvalitnění péče o klienty před plánovaným operačním výkonem či invazivním vyšetřovacím zákrokem je zavedena činnost ambulance. Lékař „anesteziolog“ zhodnotí celkový zdravotní stav, posoudí a vysvětlí případná rizika a navrhne optimální způsob znecitlivění. Pacient podepíše informovaný souhlas s podáním anestezie.

Ordinační hodiny:       pondělí – pátek            900   - 1400  hod.