Upozornění

Upozornění

Upozornění
17. 5. 2021 | milerova | 14172× přečteno

Informace o novinkách, změnách nebo omezení provozu ambulancí, oddělení apod.


S odvoláním na Mimořádné opatření č. j.: MZDR 14597/2021-2/MIN/KAN ze dne 11. května 2021 platí

NÁVŠTĚVY PACIENTŮ

od 17.5.2021 jsou možné za podmínek:

 • předložení dokladu o negativním antigenním POC nebo PCR testu na SARS-CoV-2 ne staršího 48 hodin před zahájením návštěvy
 • nebo s vystaveným certifikátem o provedeném očkování proti COVID-19 nejméně 14 dnů od druhé aplikace nebo v případě jednodávkového schématu 14 dní po aplikaci očkovací látky
 • nebo dokladem (lékařské potvrzení) o prodělání onemocnění COVID-19 od kterého neuplynulo více než 90 dní

Osoba navštěvující pacienta, která splní některou z výše uvedených podmínek, musí mít po celou dobu návštěvy osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Počet návštěvníků je omezen na 1 osobu za den, doba návštěvy může být maximálně 30 minut a výhradně v návštěvních hodinách:

 • pondělí až pátek od 15:00 do 17:00 hodin
 • sobota, neděle a svátek od 14:00 do 16:00 hodin

Povinnosti pro návštěvy:

 • vstup je možný pouze zdravým osobám, které nevykazují známky respiračního onemocnění, s respirátorem třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu
 • při příchodu do nemocnice si vydezinfikovat ruce
 • ohlásit se na sesterně oddělení a předložit splněné podmínky pro návštěvy nařízené MZ ČR
 • dodržovat režimová opatření a pokyny ošetřujícího personálu oddělení

Upozornění

S odvoláním na Mimořádné opatření č. j.: MZDR 14597/2021-2/MIN/KAN ze dne 11. května 2021 lze za níže přesně specifikovaných a vymezených podmínek umožnit účast třetích osob u porodu (rodič dítěte, dula, jiná doprovázející osoba rodičku) od 17. 5. 2021:

 • porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji s vlastním sociálním zařízením
 • pohyb třetí osoby bude omezen na porodní pokoj tak, aby byl zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami
 • třetí osoba se podrobí stejným pravidlům, jako osoba navštěvující pacienta a prokáže se:
  a) předložením dokumentu o negativním antigenním POC nebo PCR testu na SARS-CoV-2 a to ne starším 48 hodin
  b) nebo s vystaveným certifikátem o provedeném očkování proti COVID-19 nejméně 14 dnů od druhé aplikace nebo v případě jednodávkového schématu 14 dní po aplikaci očkovací látky
  c) nebo s dokladem (lékařské potvrzení) o prodělání onemocnění COVID-19, od kterého neuplynulo
  více než 90 dní
  Třetí osoba u porodu musí používat po celou dobu ochranný prostředek horních dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) – FFP2 nebo KN95 a vždy dodržovat režimová opatření a pokyny ošetřujícího personálu.
  Děkujeme za pochopení

Omezení platí do odvolání dle vývoje epidemiologické situace. Děkujeme za pochopení.

17.5.2021