Upozornění

Upozornění

Upozornění
21. 1. 2022 | milerova | 16774× přečteno

Informace o novinkách, změnách nebo omezení provozu ambulancí, oddělení, informace k návštěvám, apod.

UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTY DĚTSKÉ AMBULANCE

Z důvodu nemoci je dětská odborná ambulance v pondělí (13-14,30 hod) do odvolání zrušena.
Děkujeme za pochopení.

21.1. 2022


UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTY

Od pondělí 6.12. 2021 vyžadujeme pro všechny plánované operační výkony (platí pro očkované i neočkované pacienty, tak i pro pacienty po prodělané nemoci Covid-19) v naší nemocnici napříč obory chirurgie, ortopedie, urologie a gynekologie NEGATIVNÍ VÝSLEDEK PCR TESTU ne starší než 72 hodin k datu operačního výkonu, tzn. 1-2 dni před nástupem do nemocnice.
V případě dotazů, kontaktujte danou příjmovou ambulanci. 

3.12. 2021


UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

S ohledem na aktuální vývoj epidemiologické situace onemocnění COVID-19 v Plzeňském kraji platí

od 4. 11. 2021 do odvolání ZÁKAZ NÁVŠTĚV PACIENTŮ na všech lůžkových odděleních naší nemocnice, s výjimkou:

• návštěv pacienta v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění, na základě souhlasného stanoviska ošetřujícího lékaře

• doprovodu rodiček - osoby blízké (rodič dítěte, dula, jiná doprovázející osoba rodičku)  

Tímto nařízením společně chráníme naše pacienty.

3.11. 2021


UPOZORNĚNÍ

S ohledem na aktuální vývoj epidemiologické situace onemocnění COVID-19 v Plzeňském kraji lze za níže přesně specifikovaných a vymezených podmínek umožnit účast třetích osob u porodu (rodič dítěte, dula, jiná doprovázející osoba rodičku) od 4. 11. 2021 za předpokladu, že:

  • porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji s vlastním sociálním zařízením
  • pohyb třetí osoby bude omezen na porodní pokoj tak, aby byl zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami
  • třetí osoba se prokáže dokladem o:

→   POC testu na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem ne starším 24 hodin (antigenní test)
→   PCR testu na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem ne starším 72 hodin
→   nebo vystaveným národním certifikátem o provedeném očkování proti COVID-19 a uplynulo:

       ⇒ 14 dní od aplikace 2. dávky v případě dvoudávkového schématu
       ⇒  v případě jednodávkového schématu 14 dní po aplikaci očkovací látky
       ⇒ nebo doložením dokladu o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění, kdy od dne prvního
           pozitivního RT-PCR / POC antigenního testu uplynula doba izolace (14 dní) a neuplynulo více než
           180 dní (laboratorní výsledek či lékařskou zprávu) a nemá žádné příznaky onemocnění

  • doba přítomnosti třetí osoby je omezená na:

→  aktivní část porodu - doba těsně před vlastním porozením dítěte, 2-3 hodiny vč. samotného porodu 
      (třetí osoba je na telefonu a na základě výzvy porodních asistentek je přizvána)

4. dobu porodní - 1-2 hodiny po narození dítěte (bonding u zdravé matky i otce je v této době umožněn)  

Třetí osoba u porodu, která splní některou z výše uvedených podmínek, musí mít po celou dobu návštěvy osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 s filtrační účinností alespoň 94% a vždy dodržovat režimová opatření a pokyny ošetřujícího personálu.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Mulačovy nemocnice

3. 11. 2021                                                                                                   
 

Souhlasím se vším