Semináře

Semináře

Semináře
2. 5. 2023 | milerova | 5782× přečteno

Odborné vzdělávací akce

V rámci Mulačovy nemocnice probíhají i odborné vzdělávací akce 

r. 2023

 • Termín: 25.5. 2023 od 14:00/Místo konání: jídelna Mulačovy nemocnice, Dvořkova 1207/17, Plzeň
  Název: Odborný seminář Mulačovy nemocnice - pro lékaře
  Program ke stažení ZDE
 
Další semináře pro vás připravujeme, sledujte naše stránky, termíny budou včas zveřejněny.
 
 • V případě zájmu prosím potvrďte včas svou účast na e-mail: emilerova@privamed.cz nebo sekretariat@mulacovanemocnice.cz
 • Další semináře pro vás neustále připravujeme, sledujte naše stránky, termíny budou včas zveřejněny.

Archív:

r. 2023 

 • Termín: 19.4. 2023 od 18:00/Místo konání: UniMeC LF UK – Azurová posluchárna, alej Svobody 76, Plzeň
  Název: Večer Mulačovy nemocnice
  Program ke stažení ZDE

r. 2022

 • Termín: 13.4. 2022 od 18:00/Místo konání: Šafránkův pavilon v Plzni
  Název: Večer Mulačovy nemocnice
  Program ke stažení ZDE

r. 2020

 • Termín: 12. 3. 2020 od 14:30 hod. / SEMINÁŘ ODLOŽEN, o náhradním termínu vás budeme informovat.
  Místo konání: jídelna Mulačovy nemocnice
  Název: Klinická výživa /nejen/ v chirurgii – praxe versus doporučení ESPEN/SKVIMP

        Přednášející: MUDr. Igor Satinský, Ph.D., primář Mezioborové jednotky intenzivní péče
        - pro chirurgické obory, Nemocnice s poliklinikou Havířov

 • 8.1. 2020 připravila naše nemocnice ve spolupráci s prim. MUDr. Čepelákovou další odborný seminář pro lékaře nejen z oboru interního lékařství na téma: Výživa v akutních stavech: proč a jak a jak ne/ Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., I. Interní klinika FN Plzeň, Biomedicínské centrum LF UK v Plzni.

r. 2019

 • 9.12. 2019 se v Mulačově nemocnici konal odborný seminář na téma: Jak přistupovat k léčbě pacienta s fibrilací síní a renální insuficiencí nebo diabetem; Výsledky studie COMPASS - Xarelto v nové indikaci/ MUDr. Jan Vachek, primář interního odd. Klatovské nemocnice.
 • 14.11. 2019 v Mulačově nemocnici proběhl odborný seminář pro lékaře z oboru interního a gynekologicko-porodnického na téma: Arteriální hypertenze u těhotných a kojících/ Doc. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D., II. Interní klinika FN Plzeň.
 • 7. 11. 2019 se konal v Mulačově nemocnici odborný seminář a setkání Sdružení odborných gynekologů v Plzni s tématy  Raritní případ aktinomykosy a karcinomu dělohy/prim. MUDr. Zdeněk Knaizl, primář Gynekologicko-porodnického odd. Mulačovy nemocnice; Moderní přístup k opakovaným těhotenským ztrátám/MUDr. Jan Cibulka, Ph.D, Gynekologicko-porodnické oddělení Mulačovy nemocnice; Příčiny nesrovnalostí mezi cytologií, histologií D. a kolposkopií děložního hrdla/MUDr. Martin Pešek, Gynekologicko-porodnické oddělení Mulačovy nemocnice; Indukce porodu v Mulačově nemocnici - technika, perinatální výsledky/MUDr. Michal Kapoun, vedoucí lékař porodních sálů Gynekologicko-porodnického oddělení Mulačovy nemocnice.
 • 13.6. 2019 proběhl odborný seminář pro lékaře z oboru interního lékařství na téma: Perioperační management diabetika z hlediska výživy/ MUDr. Svatopluk Solař, vedoucí lékař Diabetologického centra a je zástupce přednosty Interní kliniky 1.LF  UK a ÚVN Praha.
 • 25.4. 2019 proběhl odborný seminář pro lékaře z oboru interního lékařství na téma: Mám ejekční frakci 30%, co dál? Arni a ti druzí aneb Diagnostika a léčba pacienta se srdečním selháním ve 2019/ Doc. MUDr. Kateřina Linhartová, PhD., FESC., Ambulance chlopennich vad Kardiochirurgickeho oddělení, FN Plzeň.
 • 29. 1. 2019 se konal v Mulačově nemocnici další odborný seminář pro lékaře, tentokráte z oboru interny a chirurgie na téma Léčba ICHDK v praxi/ MUDr. David Suchý Ph.D., Oddělení klinické farmakologie, FN Bory Plzeň a Postupy při léčbě Symptomatické divertikulární choroby/ MUDr. Balihar Karel Ph.D., I. Interní klinika FN Plzeň Lochotín.

r. 2018

 • 27.11. 2018 připravila naše nemocnice ve spolupráci s prim. MUDr. Danielou Čepelákovou další odborný seminář pro lékaře z oboru vnitřního lékařství, tentokrát na téma Tekutinová terapie a infusní léčba v různých klinických situacích: bezpečně a efektivně. Přednášejícím byl Doc. MUDr. Pavel Těšínský, předseda SKVIMP ČLS JEP vedoucí lékař JIMP, II. interní klinika FNKV a 3. LF UK Praha. Toto téma přílákalo mnoho lékařů z našich řad i kolegů z Nemocnice PRIVAMED, kteří si přednášku pana docenta nenechali ujít.
 • 1. 11. 2018 se konal v Mulačově nemocnici odborný seminář a setkání Sdružení odborných gynekologů v Plzni spojený s prohlídkou porodních sálů a nástavby lůžkové části gyn-por.oddělení. Přítomní lékaři si mohli po přednáškách prohlédnout nově zrekonstrované prostory porodnice, kterými je provedl osobně primář Gynekologicko-porodnického oddělenní MUDr. Zdeněk Knaizl.
 • 13. 6. 2018 proběhl v Mulačově nemocnici odborný seminář pro sdružení pěstounek na přechodnou dobu. Zúčastnilo se 24 dam a témata se týkala péče o novorozence a kojence, prim. MUDr. E. Dortová přednesla sdělení Neklidný kojenec, příčiny a možnosti pomoci, fyzioterapeutka Jana Knězová mluvila o milnících psychomotorického vývoje. Následně proběhla i neformální diskuze.
 • 20. 6. 2018 přednašeli naši lékaři na odborném semináři Spolku lékařů - Večeru Mulačovy nemocnice v Šafránkově pavilonu v Plzni zajímavé odborné přednášky z oboru interny, chirurgie a ortopedie, neonatologie apod.

Pozn. Odborné vzdělávací akce jsou pořádány v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Akce jsou zařazeny do Centrálního registru ČLK a ohodnoceny kredity.

Odborné semináře pro vás v mezičase připravuje i další nemocnice v síti zdravotnických zařízení skupiny Nemocnice PRIVAMED, přehled jejich seminářů najdete ZDE.

Souhlasím se vším