COS

Oddělení Centrálních operačních sálů (COS) 

Primář: MUDr. Milan Vozobule                                               Staniční sestra: Bc. Jindřiška Runtová Horáková

tel: 377 677 151                                                      tel.: 377 677 103     

e-mail: mvozobule@mulacovanemocnice.cz                   e-mail: jruntovahorakova@mulacovanemocnice.cz 

Oddělení poskytuje a zajišťuje kompletní sevis pro zabezpečení zdravotnických služeb v oblastech personálního a technického zajištění plánovaných a akutních operačních výkonů u hospitalizovaných i ambulantních pacientů v celkové anestezii, lokální anestezii, centrálních i periferních blokádách nebo monitorované anesteziologické péči. 

COS zajišťuje nepřetržitý provoz 24 hodin denně na 2 klimatizovaných operačních sálech a umožňuje tak nepřetržitě provádět v plném rozsahu jak plánované, tak i akutní operační výkony.

Dále zajišťuje v případě potřeby plánované i akutní operační výkony na zákrokovém sálku gynekologicko-porodnického oddělení.

Operační sály jsou umístěny vzhledem ke stavebním dispozicím nemocnice v 1. a 2. patře a mají vlastní přístupové cesty pro personál, pacienty a jejich zásobování.

Sály jsou vybaveny moderní přístrojovou technikou potřebnou k zajištění operační péče jednotlivých oborů – chirurgie, ortopedie, gynekologie a urologie.

Nedílnou součástí COS je STERILIZAČNÍ CENTRUM. Jedná se o specializované pracoviště zajišťující komplexní služby v přípravě zdravotnických prostředků pro COS a ostatní zdravotnická pracoviště nemocnice.

Poskytované služby zahrnují:

  • balení zdravotnických prostředků do sterilizačních obalů (jednorázových nebo opakovaně použitelných)
  •  optická a funkční kontrola opakovaně sterilizovaných zdravotnických prostředků
    Všechny způsoby sterilizace a jejich kontrola jsou prováděny v moderních přístrojích dle platné legislativy.