Semináře

Semináře

Semináře
28. 11. 2018 | milerova | 272× přečteno

Odborné vzdělávací akce

V rámci Mulačovy nemocnice probíhají i odborné vzdělávací akce

 

  •  27.11. 2018 připravila naše nemocnice ve spolupráci s prim. MUDr. Danielou Čepelákovou další odborný seminář pro lékaře z oboru vnitřního lékařství, tentokrát na téma Tekutinová terapie a infusní léčba v různých klinických situacích: bezpečně a efektivně. Přednášejícím byl Doc. MUDr. Pavel Těšínský, předseda SKVIMP ČLS JEP vedoucí lékař JIMP, II. interní klinika FNKV a 3. LF UK Praha. Toto téma přílákalo mnoho lékařů z našich řad i kolegů z Nemocnice PRIVAMED, kteří si přednášku pana docenta nenechali ujít.
  • 1.11. 2018 se konal v Mulačově nemocnici odborný seminář a setkání Sdružení odborných gynekologů v Plzni spojený s prohlídkou porodních sálů a nástavby lůžkové části gyn-por.oddělení. Přítomní lékaři si mohli po přednáškách prohlédnout nově zrekonstrované prostory porodnice, kterými je provedl osobně primář Gynekologicko-porodnického oddělenní MUDr. Zdeněk Knaizl.
  • 13.6. 2018 proběhl v Mulačově nemocnici odborný seminář pro sdružení pěstounek na přechodnou dobu. Zúčastnilo se 24 dam a témata se týkala péče o novorozence a kojence, prim. MUDr. E. Dortová přednesla sdělení Neklidný kojenec, příčiny a možnosti pomoci, fyzioterapeutka Jana Knězová mluvila o milnících psychomotorického vývoje. Následně proběhla i neformální diskuze.
  • 20.6. 2018 přednašeli naši lékaři na odborném semináři Spolku lékařů - Večeru Mulačovy nemocnice v Šafránkově pavilonu v Plzni zajímavé odborné přednášky z oboru interny, chirurgie a ortopedie, neonatologie apod.

Pozn. Odborné vzdělávací akce jsou pořádány v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Akce jsou zařazeny do Centrálního registru ČLK a ohodnoceny kredity.