Semináře

Semináře

Semináře
14. 6. 2019 | milerova | 971× přečteno

Odborné vzdělávací akce

V rámci Mulačovy nemocnice probíhají i odborné vzdělávací akce 

Připravujeme:

  • Další seminář pro vás připravujeme již na podzim, sledujte naše stránky, termíny budou včas zveřejněny.

    V případě zájmu prosím potvrďte včas svou účast na e-mail: emilerova@privamed.cz

Archív:

  • 13.6. 2019 proběhl odborný seminář pro lékaře z oboru interního lékařství na téma: Perioperační management diabetika z hlediska výživy/ MUDr. Svatopluk Solař, vedoucí lékař Diabetologického centra a je zástupce přednosty Interní kliniky 1.LF  UK a ÚVN Praha.
  • 25.4. 2019 proběhl odborný seminář pro lékaře z oboru interního lékařství na téma: Mám ejekční frakci 30%, co dál? Arni a ti druzí aneb Diagnostika a léčba pacienta se srdečním selháním ve 2019/ Doc. MUDr. Kateřina Linhartová, PhD., FESC., Ambulance chlopennich vad Kardiochirurgickeho oddělení, FN Plzeň.
  • 29. 1. 2019 se konal v Mulačově nemocnici další odborný seminář pro lékaře, tentokráte z oboru interny a chirurgie na téma Léčba ICHDK v praxi/ MUDr. David Suchý Ph.D., Oddělení klinické farmakologie, FN Bory Plzeň a Postupy při léčbě Symptomatické divertikulární choroby/ MUDr. Balihar Karel Ph.D., I. Interní klinika FN Plzeň Lochotín.
  • 27.11. 2018 připravila naše nemocnice ve spolupráci s prim. MUDr. Danielou Čepelákovou další odborný seminář pro lékaře z oboru vnitřního lékařství, tentokrát na téma Tekutinová terapie a infusní léčba v různých klinických situacích: bezpečně a efektivně. Přednášejícím byl Doc. MUDr. Pavel Těšínský, předseda SKVIMP ČLS JEP vedoucí lékař JIMP, II. interní klinika FNKV a 3. LF UK Praha. Toto téma přílákalo mnoho lékařů z našich řad i kolegů z Nemocnice PRIVAMED, kteří si přednášku pana docenta nenechali ujít.
  • 1. 11. 2018 se konal v Mulačově nemocnici odborný seminář a setkání Sdružení odborných gynekologů v Plzni spojený s prohlídkou porodních sálů a nástavby lůžkové části gyn-por.oddělení. Přítomní lékaři si mohli po přednáškách prohlédnout nově zrekonstrované prostory porodnice, kterými je provedl osobně primář Gynekologicko-porodnického oddělenní MUDr. Zdeněk Knaizl.
  • 13. 6. 2018 proběhl v Mulačově nemocnici odborný seminář pro sdružení pěstounek na přechodnou dobu. Zúčastnilo se 24 dam a témata se týkala péče o novorozence a kojence, prim. MUDr. E. Dortová přednesla sdělení Neklidný kojenec, příčiny a možnosti pomoci, fyzioterapeutka Jana Knězová mluvila o milnících psychomotorického vývoje. Následně proběhla i neformální diskuze.
  • 20. 6. 2018 přednašeli naši lékaři na odborném semináři Spolku lékařů - Večeru Mulačovy nemocnice v Šafránkově pavilonu v Plzni zajímavé odborné přednášky z oboru interny, chirurgie a ortopedie, neonatologie apod.

Pozn. Odborné vzdělávací akce jsou pořádány v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Akce jsou zařazeny do Centrálního registru ČLK a ohodnoceny kredity.

Odborné semináře pro vás v mezičase připravuje i další nemocnice v síti zdravotnických zařízení skupiny Nemocnice PRIVAMED, přehled jejich seminářů najdete ZDE.